Lessentabel 5de jaar TSO

Defensie & veiligheid

Vakken Aantal uren
Burgerzin & Filosofie 1u
Coaching 1u
Communicatie 1u
Levensreddend Handelen 1u
LO-Sport 6u
Recht 2u
Praktijk Veiligheidstechnieken 1u
Sportwetenschappen 1u
Externe Partners* 8u
Aardrijkskunde 1u
Geschiedenis 1u
Levensbeschouwelijke vakken 2u
Nederlands 3u
Frans 2u
Engels

Wiskunde

Maatschappelijke en culturele vorming

2u

2u

1u

*defensie, penitentiair bewakingsassistent, private bewaking, brandweer, politie